eco-school

Meie kool on teistkordselt Rohelise lipuga tunnustatud

 

Meie kool  osaleb  alates 2017. a septembrist   Rohelise Kooli programmis, mille  eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. See on ülemaailmne programm  Eco-Schools Global (programmi  Eestis  kasutatav nimetus  on Roheline Kool). Programmi  juhib Taani  keskkonnaharidusorganisatsioon  Foundation for Environmental Education. Eestis  juhib Rohelise Kooli  programmi  Eesti  Looduskaitse  Selts  Tallinna  Keskkonnaameti  ja Tallinna Haridusameti  toel.

5. juunil 2019  toimus  Eesti  Rahvusraamatukogus  Rohelise  kooli  programmi  tunnustusüritus-konverents. Hindamiskomisjon otsustas  teistkordselt  tunnustada meie keskkonnaalast tööd ülemaailmse  ulatusega ökomärgisega „Roheline lipp“.  


Rohelise kooli programm (Ecoschools)

 

http://www.ecoschools.global/

 

Ülemaailmne, osaleb 49000 kooli 64 maalt.

 

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) -  valitsusväline heategevusele
orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku
arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab  organisatsioone
rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni
keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

 

Meie kool osaleb alates 2017. a septembrist   Rohelise Kooli programmis,

mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. 

Ülemaailmselt tuntud ökomärgise Roheline lipp taotluste hindamiseks moodustatud komisjon tunnustas  meie  haridusasutuse keskkonnahariduslikku tööd. Meie kooli töörühmas  on iga vanuseastme õpilasi, õpetajaid, töötajaid, juhtkonna liikmeid ja lapsevanemaid.

14.novembril 2017.aastal  külastas  meie kooli Rohelise kooli projekti juht Sirje Aher ja andis üle meie kollektiivile Rohelise lipu.